همه چیز در مورد کنکور - اخبار علمی فرهنگی آموزشی

کنکور

استراتژی جامع بازاریابی را در اولویت کسب‌وکار قرار دهید

در بازار رقابتی مدرن، تجربه‌ی مشتری مهم‌ترین فاکتوری است که شرکت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. بهبود تجربه‌ی مشتری مستلزم همکاری تیم بازاریابی و سایر بخش‌های کسب‌وکار است.

تولید برنج مهندسی شده برای تولید پروتئین‌های خنثی‌کننده ویروس HIV

گروهی از پژوهشگران از کشورهای مختلف جهان سویه‌ای از برنج را به صورتی اصلاح ژنتیکی کردند که پروتئین‌های خنثی کننده‌ی ویروس عامل بیماری ایدز را تولید کند.